NAUKA PŁYWANIA
SPORT | ZABAWA | BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin zajęć

 

 

 • Karnet upoważnia 1 osobę do wejścia na Krytą Pływalnię oraz do uczestnictwa w zajęciach. Karnetu nie można odstąpić innej osobie .
 • W ramach jednorazowych zajęć przysługuje uczestnikowi 40 lub 45 minut zajęć nauki pływania w grupie z trenerem.
 • Rodzaje karnetów wstępu:
 • semestralny :
  • 1 raz w tyg. 45,00
  • 2 razy w tyg. 43,00
 • jednorazowe wejście: 60,00
 • W przypadku długotrwałej, zgłoszonej uprzednio nieobecności lub rezygnacji z zajęć istnieje możliwość rozliczenia wszystkich odbytych zajęć (wg stawki za pojedyncze wejście 60,00/lekcja) i zwrotu reszty pieniędzy.
 • Za niezgłoszone lub nieodrobione nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
 • Nieobecności należy zgłaszać sms-em u p. Anny Bołgin pod nr telefonu 501502773 przynajmniej 1 dzień wcześniej, w przeciwnym razie zajęcia przepadają.
 • Niewykorzystane zajęcia można odrobić posiadając aktualny karnet w ciągu miesiąca od daty powrotu na zajęcia , w innej grupie, na tym samym poziomie umiejętności , po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z p. Anną Bołgin.
 • Za ewentualne zniszczenia lub zanieczyszczenia pływalni przez dziecko odpowiada opiekun prawny.
 • Wszystkich uczestników zajęć nauki pływania obowiązuje regulamin Krytej Pływalni.
 • Uczestnik akceptuje tę formę zajęć i oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich. W przypadku braku lub zatajeniu informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.