NUMER KONTA BANKOWEGO

53 1050 1764 1000 0023 0349 6901 – dotyczy tylko wpłat na zajęcia aqua fitness !